مدیریت منو
زبان
 
لینکستان
 
برنامه های خانه ریاضیات

بازی های فکری ،اتاق فکر،آزمایشگاه ریاضی


روزشادباریاضی

 

دستورالعمل روز شاد با ریاضی

برگزیدگان مرحله دوم تورنی تیم

یزد     ابرکوه     اردکان   اشکذر  بافق   بهاباد      تفت     زارچ      خاتم     مروست     میبد

مهریز     نیر

برگزیدگان مسابقه تورنمنت

برگزیدگان مسابقه کانگورو

برگزیدگان مسابقه روزنامه دیواری


 

 

برنامه خانه ریاضیات در دهه ریاضیات سال90

برگزاری نمایشگاه ریاضی

برگزاری سخنرانی علمی ویژه دبیران ابتدایی

برگزاری جنگ ریاضی

برنامه خانه ریاضیات در دهه ریاضیات سال90

برگزاری نمایشگاه ریاضی

برگزاری سخنرانی علمی ویژه دبیران ابتدایی

برگزاری جنگ ریاضی

برنامه خانه ریاضیات در دهه ریاضیات سال90

برگزاری نمایشگاه ریاضی

برگزاری سخنرانی علمی ویژه دبیران ابتدایی

برگزاری جنگ ریاضی

 
اخبار ریاضی

ویژه نامه سال جهانی آمار

شماره 1

شماره2

شماره3

شماره4