مدیریت منو
زبان
 
لینکستان
 
برنامه های خانه ریاضیات

برگزیدگان مرحله دوم تورنی تیم

یزد     ابرکوه     اردکان   اشکذر  بافق   بهاباد      تفت     زارچ      خاتم     مروست     میبد

مهریز     نیر

سیزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران

با شعار: تدريس رياضی و چالش های آن (اطلاعات بیشتر)


 

برنامه خانه ریاضیات در دهه ریاضیات سال90

برگزاری نمایشگاه ریاضی

برگزاری سخنرانی علمی ویژه دبیران ابتدایی

برگزاری جنگ ریاضی

برنامه خانه ریاضیات در دهه ریاضیات سال90

برگزاری نمایشگاه ریاضی

برگزاری سخنرانی علمی ویژه دبیران ابتدایی

برگزاری جنگ ریاضی

برنامه خانه ریاضیات در دهه ریاضیات سال90

برگزاری نمایشگاه ریاضی

برگزاری سخنرانی علمی ویژه دبیران ابتدایی

برگزاری جنگ ریاضی

 
اخبار ریاضی

ویژه نامه سال جهانی آمار

شماره 1

شماره2

شماره3

شماره4