مدیریت منو
زبان
 
لینکستان
 
برنامه های خانه ریاضیات

با توجه به تداخل مرحله دوم تورنی تیم ریاضی و آزمون های دیگر و درخواست بسیاری از مدیران محترم

مرحله دوم مسابقه تورنی تیم ریاضی روز 11 اردیبهشت برگزار می شود

کارت حضور در جلسه آزمون برای دانش آموزان نواحی 1و2 از روز 8 اردیبهشت آماده توزیع می شود

مسابقه بین المللی کانگورو روز پنج شنبه 28 فروردین ماه برگزار می شود

در شهر یزد:حوزه پسران دبیرستان ایرنشهر و حوزه دختران دبیرستان ملک ثابت

دانش آموزان دوره ابتدایی  ساعت 8 و دانش آموزان راهنمایی و متوسطه دوره اول ساعت 10 صبح در جلسه مسابقه حضور داشته باشند


بنا به درخواست تعدادی از مدیران محترم مدارس ثبت نام
مسابقه بین المللی کانگورو  تا 18 فروردین93  تمدید شد 

در پایه های دوم ،سوم،چهارم،پنجم و ششم ابتدایی

هفتم و سوم راهنمایی

در کلیه مدارس ابتدایی و متوسطه (دوره اول)  دستورالعمل مسابقه

  نتایج مرحله اول تورنی تیم نواحی 1و 2

دختران ابتدایی ناحیه2                                       پسران ابتدایی ناحیه2

پسران متوسطه(دوره اول) ناحیه2             دختران متوسطه(دوره اول) ناحیه2

دختران ابتدایی ناحیه1                            پسران ابتدایی ناحیه1

دختران متوسطه(دوره اول) ناحیه1             پسران متوسطه(دوره اول) ناحیه1

دبیرستان پسرانه ناحیه2                                          دبیرستان دخترانه ناحیه2

دبیرستان پسرانه ناحیه1 یزد(دوره دوم)             دبیرستان دخترانه ناحیه1 یزد(دوره دوم)

 اردکان        میبد       ابرکوه     تفت       اشکذر       بافق    بهاباد      زارچ

نیر       خاتم         مروست        مهریز

 

 

برنامه خانه ریاضیات در دهه ریاضیات سال90

برگزاری نمایشگاه ریاضی

برگزاری سخنرانی علمی ویژه دبیران ابتدایی

برگزاری جنگ ریاضی

برنامه خانه ریاضیات در دهه ریاضیات سال90

برگزاری نمایشگاه ریاضی

برگزاری سخنرانی علمی ویژه دبیران ابتدایی

برگزاری جنگ ریاضی

برنامه خانه ریاضیات در دهه ریاضیات سال90

برگزاری نمایشگاه ریاضی

برگزاری سخنرانی علمی ویژه دبیران ابتدایی

برگزاری جنگ ریاضی

 
اخبار ریاضی

ویژه نامه سال جهانی آمار

شماره 1

شماره2

شماره3

شماره4